Hồ Sơ Nối TP.HCM

Tuổi từ đến
Cao từ đến
Nơi ở:

  Mã hồ sơ : #N2470817

  Năm sinh: 1988
  Hành Chính Văn Phòng
  Bình Thạnh - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470692

  Năm sinh: 1987
  Hành Chính Văn Phòng
  Gò Vấp - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470699

  Năm sinh: 1977
  Chuyên Viên Đào Tạo
  Gò Vấp - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470815

  Năm sinh: 1987
  Kế Toán
  Quận 3 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470814

  Năm sinh: 1990
  Graphic Designer
  Bình Tân - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470813

  Năm sinh: 1993
  Kinh Doanh
  Quận 8 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470812

  Năm sinh: 1990
  Lĩnh vực Dược Phẩm
  Bình Thạnh - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470811

  Năm sinh: 1981
  Kỹ Sư Điện Tử
  Trảng Bom - Đồng Nai

  Mã hồ sơ : #N2470810

  Năm sinh: 1992
  Tự Kinh Doanh
  Tân An - Long An

  Mã hồ sơ : #N2470809

  Năm sinh: 1986
  Tài Chính
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470808

  Năm sinh: 1998
  Nhân Viên Bán Hàng
  Tân Phú - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470806

  Năm sinh: 1990
  Kinh Doanh
  Quận 12 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470804

  Năm sinh: 1991
  Điều Dưỡng Viên
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470803

  Năm sinh: 1988
  Hành Chính Nhân Sự
  Gò Vấp - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470802

  Năm sinh: 1990
  Chuyên viên tài chính
  Quận 7 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470801

  Năm sinh: 1990
  Regional Director
  Quận 9 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470800

  Năm sinh: 1993
  Hành Chính Văn Phòng
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470781

  Năm sinh: 1989
  Kỹ Sư Công Nghệ
  Tân Phú - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470778

  Năm sinh: 1976
  Quản Lý Kinh Doanh
  Bình Tân - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470799

  Năm sinh: 1992
  Kỹ Sư - CNTT
  Quận 10 - TP.HCM
  Đang tải...