Hồ Sơ Nối TP.HCM

Tuổi từ đến
Cao từ đến
Nơi ở:

  Mã hồ sơ : #N2470850

  Năm sinh: 1987
  Kỹ Sư Cơ Khí
  Nara - Nhật Bản

  Mã hồ sơ : #N2470849

  Năm sinh: 1985
  Trợ lý
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470847

  Năm sinh: 1990
  Trợ lý/ Kế Toán
  Nhà Bè - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470846

  Năm sinh: 1991
  Quản lý chất lượng
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470845

  Năm sinh: 1990
  IT - Kỹ Thuật
  Thuận An - Bình Dương

  Mã hồ sơ : #N2470844

  Năm sinh: 1976
  Điều Phối Viên
  Quận 2 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470843

  Năm sinh: 1989
  Ngân Hàng
  Quận 2 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470842

  Năm sinh: 1989
  Ngân Hàng
  Gò Vấp - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470841

  Năm sinh: 1986
  Kinh Doanh/ Đầu Tư
  Nhà Bè - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470840

  Năm sinh: 1990
  Hành Chính Văn Phòng
  Biên Hòa - Đồng Nai

  Mã hồ sơ : #N2470839

  Năm sinh: 1980
  Kinh Doanh
  Quận 11 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470838

  Năm sinh: 1984
  Trưởng Phòng Kinh Doanh
  Trảng Bom - Đồng Nai

  Mã hồ sơ : #N2470837

  Năm sinh: 1992
  Kế Toán
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470836

  Năm sinh: 1984
  Kế Toán
  Quận 7 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470835

  Năm sinh: 1982
  Hành Chính Nhà Nước
  Bình Tân - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470834

  Năm sinh: 1979
  Kinh Doanh/Đầu Tư
  Quận 1 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470833

  Năm sinh: 1995
  Hành Chính Nhân Sự
  Bình Tân - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470832

  Năm sinh: 1991
  Giáo Viên Tiếng Anh
  Bình Tân - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470831

  Năm sinh: 1987
  Kế Toán
  Biên Hòa - Đồng Nai

  Mã hồ sơ : #N2470830

  Năm sinh: 1989
  Kinh Doanh Quốc Tế
  Gò Vấp - TP.HCM
  Đang tải...