Hồ Sơ Nối TP.HCM

Tuổi từ đến
Cao từ đến
Nơi ở:

  Mã hồ sơ : #N2470871

  Năm sinh: 1972
  Giáo Viên Nghệ Thuật
  Quận 3 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470738

  Năm sinh: 1974
  Kinh Doanh
  Quận 12 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470902

  Năm sinh: 1996
  Điều dưỡng viên
  Quận 10 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470901

  Năm sinh: 1982
  Tài chính/Kế toán
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470900

  Năm sinh: 1992
  Marketing Manager
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470898

  Năm sinh: 1995
  Hành chính văn phòng
  Tân Phú

  Mã hồ sơ : #N2470897

  Năm sinh: 1987
  Finance Business Partner
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470896

  Năm sinh: 1990
  Nhân Viên Kho
  Biên Hoà - Đồng Nai

  Mã hồ sơ : #N2470856

  Năm sinh: 1985
  Kinh Doanh/Đầu Tư
  Quận 5 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470760

  Năm sinh: 1988
  Tài Chính/Kỹ Thuật
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470895

  Năm sinh: 1991
  Hành chính văn phòng
  Quận 12 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470894

  Năm sinh: 1988
  Kinh Doanh
  Quận 2 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470114

  Năm sinh: 1981
  Kinh Doanh/Đầu Tư
  Bình Tân - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470893

  Năm sinh: 1987
  Hành Chính Nhân Sự
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470892

  Năm sinh: 1987
  Kế Toán
  Liên Chiểu - Đà Nẵng

  Mã hồ sơ : #N2470891

  Năm sinh: 1990
  Quản lý dự án
  Bình Thạnh - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470890

  Năm sinh: 1991
  Kiểm nghiệm/Dược phẩm
  Thủ Dầu 1 - Bình Dương

  Mã hồ sơ : #N2470889

  Năm sinh: 1989
  Ngân Hàng
  Quận 7 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470887

  Năm sinh: 1992
  Kinh Doanh
  Bình Chánh - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247078

  Năm sinh: 1987
  Kế Toán
  Tân Phú - TP.HCM
  Đang tải...