Hồ Sơ Nối TP.HCM

Tuổi từ đến
Cao từ đến
Nơi ở:

  Mã hồ sơ : #N247097

  Năm sinh: 1985
  CNTT
  Quận 10 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247096

  Năm sinh: 1991
  Kế Toán
  Quận 9 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247095

  Năm sinh: 1984
  Nhân Viên Văn Phòng
  Quận 3 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247094

  Năm sinh: 1987
  Thư Ký Văn Phòng
  Quận 10 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247092

  Năm sinh: 1981
  Kế Toán
  Bình Tân - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247091

  Năm sinh: 1990
  Làm Xuất Nhập Khẩu
  Bình Thạnh - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247089

  Năm sinh: 1989
  Làm Xuất Nhập Khẩu
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247088

  Năm sinh: 1976
  Kế Toán
  Quận 11 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247086

  Năm sinh: 1986
  Tự Kinh Doanh
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247085

  Năm sinh: 1986
  Nhân Viên Văn Phòng
  Quận 12 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247084

  Năm sinh: 1987
  Nhân Viên Kinh Doanh
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247080

  Năm sinh: 1986
  Giáo Viên Tiếng Anh
  Quận 7 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247078

  Năm sinh: 1987
  Kế Toán
  Tân Phú - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247052

  Năm sinh: 1978
  Kế Toán
  Quận 6 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247047

  Năm sinh: 1987
  Nhân Viên Văn Phòng
  Phú Nhuận - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247044

  Năm sinh: 1991
  Giáo Viên Cấp 1
  Quận 12 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247043

  Năm sinh: 1989
  Kế Toán
  Tân Bình - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247041

  Năm sinh: 1986
  Giáo Viên Cấp 3
  Quận 1 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247030

  Năm sinh: 1988
  Giáo Viên Cấp 2
  Phú Nhuận - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N247029

  Năm sinh: 1982
  Tự Kinh Doanh
  Bình Dương
  Đang tải...